Kokemus

Ruohonjuuritason kokemus

 • Munkkiniemen kirkkoherrana vuodesta 2005
 • Seurakuntapappina 29 v, joista kirkkoherrana 17 v.
 • Pappina seitsemässä Helsingin seurakunnassa: Lauttasaari, Helsingin tuomiokirkko, Meilahti, Hakavuori, Huopalahti, Vartiokylä ja Munkkiniemi
 • Sivutoimisena sairaalasielunhoitajana 6 v.
 • Lastenkodin isähahmona 3 v.

Kansainvälinen kokemus

 • Kanadassa Montrealissa ja Thunder Bayssa yhteensä 12 v. kirkkoherrana ja lääninrovastina sekä kirkolliskokousedustajana kolme kautta (ELCIC).
 • Suomi konferenssin presidentti ja Faith of Our Fathers-lehden päätoimittaja USA/Kanada.
 • Viikottaisen kanadalaisen tv-ohjelman tuottajana ja toimittajana (10 vuoden ajan)
 • Tohtorintutkinto (3 v. Minneapolis, USA)
 • Kirkolliskokousedustaja (LCA)

Laaja-alainen tutkimustoiminta

 • Kaksi väitöskirjaa (professional ja akateeminen)
 • Useita tutkimuksia eri aloilta. Parhaillaan käynnissä on tutkimus kirkosta eroamisen syistä ja seurakunnan toimintaan osallistumisesta.

Kampanjavideo

Uskon rooli tulevaisuuden yhteiskunnassa on entistä keskeisempi, koska se vastaa kaikkien ihmisten hengelliseen tarpeeseen. Kaipuun sisin on yhteys Jumalaan ja toiseen ihmiseen. Jotta kirkko voi vastata tähän tarpeeseen, sen tulee rohjeta olla avoin ja läpinäkyvä. Näin se säilyy elävänä yhteisönä, joka on uuden aikakauden keskuksessa.

Miten unelmasta tulee totta?

Kaikille:

Jokainen ihminen on ennen muuta hengellinen ja kaipaa elämän mieltä, juuri se tekee ihmisestä ihmisen. Usko on jokaiselle ihmiselle tärkeä. Voidakseen vastata jokaisen ihmisen yksilölliseen tarpeeseen, kirkon tulee kuunnella herkällä korvalla ja seurata yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Ei riitä, että osaamme asiamme, ihmistä täytyy myös kuulla. Kirkon on uskaltauduttava avoimeen vuoropuheluun ihmisen ja yhteiskunnan kanssa uskollisena historialle ja uskollisena tulevaisuudelle.

Avoin:

Kirkolla ei ole mitään pelättävää, mutta vaatii rohkeutta keskittyä siihen mikä on ydin, sillä se merkitsee vallasta luopumista. Erilaisuus on Jumalan luomaa ja nähtävissä kaikkialla ja jokaisessa meissä. Voidakseen olla kotina kaikille, kirkon tulee olla avoin, hyväksyä ja kunnioittaa erilaisuutta, myös erilaisia mielipiteitä. Tie tulevaisuuteen ei kulje siellä, missä pyrimme kaikki olemaan samanlaisia, vaan siellä, missä olemme erilaisina, itsemme hyväksyvinä, saman perheen lapsina.

Yhteys:

Yhteyden kaipuu on ihmisen perustarve ja yksinäisyys meidän suurimpia pelkoja. Ihmiset ovat entistä tietoisempia omasta hengellisestä perusolemuksestaan ja pitävät siitä huolta aivan niin kuin nyt pidämme huolta fyysisistä ja henkisistä tarpeistamme. Kirkko joka uskaltaa olla kaikille, ihmisen ja Jumalan suhteeseen keskittynyt, on avoin ja avoimuus luo yhteyttä.